Scania Environmental Policy 01

Sedan många år sker inga inleveranser av fordonskomponenter och material till Scanias Södertäljefabrik via järnväg.